Lheebroek

Een kleine drie kilometer buiten de dorpskern van Dwingeloo, ligt het buurtschap Lheebroek.

Lheebroek is een esdorp, dat ergens in de 14e eeuw is ontstaan vanuit Lhee, dat ook een esdorp is. Esdorpen zijn dorpsvormen, die in de middeleeuwen zijn ontstaan aan de rand van de Nederlandse zandgronden. Broek in de naam Lheebroek duidt op een verhoging in een waterrijke omgeving. Oorspronkelijk lagen er moerassige gronden rondom Lheebroek.

Het buurtschap, tegenwoordig behorend tot de gemeente Westerveld, is gelegen op een zandrug in het beekdal van de ‘Oude Vaart’.

Zoals elk esdorp, beschikt ook Lheebroek over een made en een es. De Lheebroekermade (het hooiland van Lheebroek) is gesitueerd aan de noordzijde van het buurtschap en loopt tot aan de Oude Vaart. Ten zuiden van het buurtschap ligt de Lheebroekeresch (hooggelegen akkers op de zandgronden) aan de rand van het Nationaal Park.

Van oudsher wonen er landbouwers en veehouders in Lheebroek, die samen met inwoners van Lhee nog een echte boermarke vormen. Een boermarke is een coöperatie van boeren die gezamenlijke gronden beheren met gezamenlijke werktuigen.

Ten zuiden van Lheebroek ligt het Nationaal Park Dwingelderveld. Aan de rand van dit Nationale Park ligt, praktisch in onze achtertuin, het ‘Lheebroekerzand’. Het Lheebroekerzand is samen met de Dwingelose heide, de Kraloër heide, de Anserdennen en de boswachterij van Dwingeloo onderdeel van dit prachtige Nationale Park.

Het Lheebroekerzand is een voormalige zandverstuiving, die in de loop der jaren is omgetoverd tot een prachtig natuurgebied met heidevelden, jeneverbesstruiken, diverse vennetjes en veen.

Foto’s met dank aan Ernst-Jan Dekker & Jeroen Smit